Vedtægter

Vedtægter for Dansk Selskab i Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri - et specialebærende fagligt selskab under Dansk selskab for fysioterapi.

Her kan du finde vores vedtægter