Balanceudredning og træning af ældre i faldrisiko. Aug. 2021

Træner du ældre, der falder eller er i risiko for at falde? Vil du have succes med at forbedre borgerens balance og forebygge fald? Ønsker du at blive i stand til at udfordre dine borgeres balance og sikre høj intensitet og dosering? Så er dette lige dig! KURSET ER FYLDT OP OG DERFOR LUKKET FOR TILMELDING. DU KAN TILMELDE DIG VENTELISTEN.

Sted: Vikærgården, Hvidkildevej 1-7, 8240 Risskov
Dato: 17. + 18. august og 23. september 2021
Pris: Kr. 6500,- for medlemmer. Kr. 7500,- for ikke-medlemmer af DSFGG
Tilmeldingsfrist: 20. juli 2021

På dette kursus kommer vi omkring aldersbetingede forandringer relateret til balance, undersøgelse af den stående og gående balance, synssansen, den taktile, den vestibulære og den proprioceptive sans, hvor systematiske test inddrages. Principper for balancetræning og træningsintensitet gennemgås. I perioden mellem de første 2 kursusdage og 3. kursusdag skal man arbejde med en opgave omkring en borger med balanceproblemer fra egen praksis som der følges op på på 3. kursusdag.

Kurset bygger på aktuel forskning, ny viden og teori, og formålet er at gøre deltagerne i stand til at arbejde evidensbaseret med ældre i risiko for fald.

Undervisningen på kurset er funderet i relevant og aktuel forskning samt ny viden og teori. Tilgangen er anvendelsesorienteret, for at du som deltager vil kunne bruge din nye viden og færdigheder til at styrke din egen praksis.

Undervisere:

John Brincks
fysioterapeut, ph.d. VIA University college Aarhus

Michael Smærup
fysioterapeut, ph.d. VIA University College Aarhus

Kursusleder:

Line Krogh Elmer
fysioterapeut, Akuttilbud og Rehabilitering, Aarhus Kommune

 

Program for kurset:

17. august 2021

9.00-9.15 Præsentation og introduktion til forløbet

9.15-11.00 Balance og faldudredning til den ældre borger

11.00-12.00 Aldersbetinget forandringer relateret til balance gennemgås.

12.00-12.30 Frokost

12.30-14.00 Undersøgelse af den stående og gående balance, synssansen, den taktile, den vestibulære og den proprioceptive sans. Systematiske test inddrages

14.00-15.45 Praktisk gennemgang af balancetest og refleksion over disse med inddragelse af borgere

15.45-16.00 Afslutning på dag 1 og spørgsmål

 

18. august 2021

9.00-10.30 Opfølgning på gårdsdagens undersøgelse af borgere. Diskussion af hvad vi skal udlede af testsvar og anamnese, herunder validiteten af resultaterne

10.30-12.00 Principper for balancetræning og træningsintensitet

12.00-12.30 Frokost

12.30-14.00 Praktiker præsenterer cases med kombination af balancetræning og vestibulær rehabilitering til borgere

14.15-15.45 Praktisk afprøvning af balancetræning på borgere (demonstration af træning og refleksion over dette)

15.45-16.00 Præsentation af opgave til næste gang

En borger med balance problemer – problemløsning på konkret borger fra Jeres egen praksis

Hvad kan jeg lave af undersøgelser?

Hvad kan jeg lave af behandlingstiltag?

Hvad kan jeg lave af datalindsamling?

 

23. september 2021

9.00-10.15 Case præsentationer, interviews og reflekterende teams

10.15-10.30 Pause

10.30-12.00 Case præsentationer, interviews og reflekterende teams (fortsat)

12.00-12.45 Frokost

12.45-15.15 Spørgsmål, opsamling og uddybelse af emner

15.15-15.45 Afslutning, spørgsmål og evaluering