Balanceudredning og træning af ældre i risiko for fald

Træner du ældre, der falder eller er i risiko for at falde? Vil du have succes med at forbedre borgerens balance og forebygge fald? Ønsker du at blive i stand til at udfordre dine borgeres balance og sikre høj intensitet og dosering? Så er dette lige dig!

Sted: Vikærgården i Århus
Dato: 10. og 11. november samt 8. december
Pris: 6500 for medlemmer/7500 for ikke medlemmer
Tilmeldingsfrist: 10. september 2020

På dette kursus kommer vi omkring aldersbetingede forandringer relateret til balance, undersøgelse af den stående og gående balance, synssansen, den taktile, den vestibulære og den proprioceptive sans, hvor systematiske test inddrages. Principper for balancetræning og træningsintensitet gennemgås. I perioden mellem de første 2 kursusdage og 3. kursusdag skal man arbejde med en opgave omkring en borger med balanceproblemer fra egen praksis som der følges op på på 3. kursusdag.

Kurset bygger på aktuel forskning, ny viden og teori, og formålet er at gøre deltagerne i stand til at arbejde evidensbaseret med ældre i risiko for fald.