Balanceudredning og træning af ældre i risiko for fald

Kurset ”Balanceudredning og træning af ældre i risiko for fald” fokuserer på aldersbetingede forandringer relateret til balance, undersøgelse af den stående og gående balance, synssansen, den taktile, den vestibulære og den proprioceptive sans, hvor systematiske test inddrages. Principper for balancetræning og træningsintensitet gennemgås og der arbejdes i perioden mellem 2. og 3. kursusdag med en opgave omkring en borger med balanceproblemer fra egen praksis.

Sted: VIA University college, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Dato: 27. + 28. april og 1. juni.
Tidspunkt: Kl. 9.00-16.00 alle dage.
Pris: Pris for medlemmer af DSFGG 6500 kr og pris for ikke-medlemmer 8000 kr. (Kurset gennemføres ved minimum 18 tilmeldte)
Tilmeldingsfrist: 20. marts 2023

Kurset bygger på aktuel forskning og teori, hvor formålet er at gøre deltagerne i stand til at arbejde evidensbaseret med ældre i risiko for fald.
Undervisningen på kurset er funderet i relevant og aktuel forskning samt ny viden og teori. Tilgangen er anvendelsesorienteret, således at deltagerne vil kunne bruge den nye viden og færdigheder til at styrke egen praksis.

Præsentation af undervisere på kurset

John Brincks, fysioterapeut, Ph.d.

Min forskningsinteresse ligger inden for bevægelsesanalyse og rehabilitering af personer med neurologiske lidelser, men i særdeleshed balancetræning og test af balance. Min videnskabsmetodiske tilgang er primært kvantitativ, men bruger også kvalitative forskningsmetoder og design for komplekse interventioner. Jeg er på nuværende tidspunkt tilknyttet Programmet for Rehabilitering, som er en del af Forskningscenter for Sundhed og velfærdsteknologi i VIA.

Michael Smærup, fysioterapeut, Ph.d.

Min primære forskningsinteresse er vestibulær diagnosticering og behandling af patienter med vestibulær dysfunktion og svimmelhed. Jeg er pt optaget af hvilke udfald, som patienter får efter en stroke: Synspåvirkning og/eller vestibulær problematik. Min videnskabsmetodiske tilgang er primært kvantitativ, men benytter mig også af et mix af metoder i forhold til en given problemstilling.

Program

Dag 1

Tidsrum

Beskrivelse

Underviser

9.00-9.15 Præsentation og introduktion til forløbet Michael
9.15-11.00 Balance og aldersbetingede forandringer relateret til balance John
11.00-12.00 Faldudredning Michael
12.00-12.30 Frokost  
12.30-14.00 Undersøgelse af den stående og gående balance samt den vestibulære sans. Systematiske test inddrages John/Michael
14.15-15.45 Praktisk gennemgang af balancetest og refleksion over disse med inddragelse af borgere. Undervisere hjælper og støtter kursisterne i undersøgelse af borgere John/Michael
15.45-16.00 Afslutning på dag 1 og spørgsmål John/Michael

Dag 2

Tidsrum

Beskrivelse

Underviser

9.00-10.30 Opfølgning på gårdsdagens undersøgelse af borgere. Diskussion af hvad vi skal udlede af testsvar og anamnese, herunder validiteten af resultaterne John/Michael
10.30-12.00 Principper for Balancetræning og træningsintensitet samt teori bag vestibulær rehabilitering John/Michael
12.00-12.30 Frokost  
12.30-14.00 Principper for Balancetræning og træningsintensitet samt teori bag vestibulær rehabilitering (fortsat) John/Michael
14.15-15.45 14.15-15.45 Praktisk afprøvning af balancetræning på borgere (demonstration af træning og refleksion over dette). Undervisere hjælper og støtter kursisterne i afprøvning af
balancetræning på borgere
John/Michael
15.45-16.00 Præsentation af opgave til dag 3
En borger med balance problemer – problemløsning på konkret borger fra Jeres egen praksis Hvad kan jeg lave af undersøgelser? Hvad kan jeg lave af behandlingstiltag? Hvad kan jeg lave af datalindsamling?
Michael

Dag 3

Tidsrum

Beskrivelse

Underviser

9.00-10.15 Case præsentationer, interviews og reflekterende teams John/Michael  
12.00-12.30 Frokost  
12.30-15.00 Repetition, spørgsmål, uklarheder omkring teori og praksis John/Michael
15.00-16.00 Afslutning, spørgsmål og evaluering John/Michael