Demens

Sensorisk og motorisk funktionstræning har god effekt på motorisk læring hos mennesker med demens. Hør mere om den nyeste forskning på området og få praktiske redskaber til dit arbejde med mennesker med demens.

Sted: Odense
Dato: 13.-14. juni 2019

Få opdateret din viden om demenssygdomme og få praktiske redskaber til dit arbejde med borgere, der har demens i let til moderat grad.

Dansk Selskab for fysioterapi i Gerontologi og Geriatri har været med i planlægningen af kurset sammen med Danske Fysioterapeuter

Læs mere om kurset og tilmeld dig på Danske Fysioterapeuters hjemmeside