Fagligt Årsmøde 2019

I år afholdes Fagligt Årsmøde i Århus. Deltagelse er gratis og forudsætter medlemskab af Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri

Sted: Lokalcenter Skelager, Skelagervej 33, 8200 Århus N
Dato: 4. oktober 2019
Pris: Gratis. Forudsætter medlemsskab
Tilmeldingsfrist: 18. september 2019

Fagligt Årsmøde i Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri

Pris:                     Gratis for medlemmer af Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri. Ved udeblivelse uden forudgående afbud opkræves et gebyr på 500 kr. Eventuelt afbud på hagand17@gmail.com

For at kunne deltage gratis skal man være meldt ind i selskabet inden den 4. september 2019. Medlemskab koster pt. 250 kr. årligt.

 

Program:

Kl. 09.00 – 09.30                            Ankomst, kaffe og brød

Kl. 09.30 – 09.35                            Velkomst

Kl. 09.35 – 11.30                            Ældre og smerter

v Morten Høgh, PhD, MSc Pain, European Diploma in Pain Physiotherapy (EDPP), Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi (DipMT), Specialist i Idrætsfysioterapi (RISPT).

-risiko for udfordringer i sociale relationer og fysisk inaktivitet hos ældre med smerter

- risici ved farmakologisk smertebehandling (og hvorfor non-farmakologisk er et vigtigt bud)

Kl. 11.30 – 12.15                            Generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag – skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen line.krogh@mail.dk
  7. Valg til bestyrelsen: På valg er Line Krogh Elmer (genopstiller), Maria Sørensen (genopstiller), Birte Tamberg, Eva Due Rabenschlag.
  8. Valg af 2 suppleanter
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

 

Kl. 12.15 – 13.15                            Frokost + networking

Kl. 13.15 - 16.00                             Motivation

/vThomas Bredahl,Lektor og vicestudieleder,Institut for Idræt og Biomekanik.

-inkl. Kaffepause

- hvordan motiverer vi den ældre borger/patient til at træne, set i lyset af mange har en smerte problematik.

Kl. 16.00 – 16.30                            Afrunding og evaluering

                                                     Den nyvalgte bestyrelse mødes kort