Fagligt Årsmøde 2019

I år afholdes Fagligt Årsmøde i Århus. Deltagelse er gratis og forudsætter medlemskab af Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri

Sted: Lokalcenter Skelager, Skelagervej 33, 8200 Århus N
Dato: 4. oktober 2019
Pris: Gratis. Forudsætter medlemsskab
Tilmeldingsfrist: 18. september 2019

Faglige oplæg:

- Risiko for udfordringer i sociale relationer og fysisk inaktivitet hos ældre med smerter
- Risici ved farmakologisk smertebehandling (og hvorfor non-farmakologisk er et vigtigt bud) /v Morten Høgh, MSc PhD-fellow Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi, DipMT Specialist i Idrætsfysioterapi, RISPT.

- Hvordan motiverer vi den ældre borger/patient til at træne, set i lyset af mange har en smerte problematik. /vThomas Bredahl,Lektor og vicestudieleder,Institut for Idræt og Biomekanik