Fagligt Årsmøde 2020

OBS: Ny ændring af lokation Grundet COVID-19 har vi desværre været nødsaget til at ændre i Årsmødets faglige program og lokation. Dette skyldes interne retningslinjer på oplægsholdernes arbejdsplads og hos Københavns Kommune, hvor det faglige årsmøde skulle have været afholdt.

Sted: CABINN Copenhagen, Arni Magnussons Gade 1, 2300 København S
Dato: 2. oktober 2020
Tidspunkt: 9.00 til 16.30
Pris: Gratis for medlemmer
Tilmeldingsfrist: 16. september 2020

Program:                                 

Kl. 09.00 – 09.25

Ankomst, kaffe og brød

Kl. 09.25 - 09.30

Velkomst

Kl. 09.30 - 11.30

Træningsstress og overtræning, særligt i relation til den geriatriske patient

v. Niklas Grundt Hansen, fysioterapeut og specialist i geriatrisk fysioterapi

Aldring er forbundet med et naturligt fald i funktionsniveau, muskelmasse og styrke.
En mulig behandling til at bremse eller vende dette fald er styrketræning.

Ofte stillede spørgsmål er dog: hvor meget er nok, og hvor meget er for meget?

I dette oplæg vil der blive givet bud på hvordan træning kan gribes an, hvor meget træning der kan tolereres, samt hvordan man håndterer træningsdosering og overtræning. Foredraget afsluttes med diskussion, med deltagere, baseret på specifikke spørgsmål relateret til temaet.

Kl. 11.30 – 12.45

Generalforsamling

1.        Valg af dirigent

2.        Valg af referent

3.        Bestyrelsens beretning

4.        Fremlæggelse af revideret regnskab

5.        Fastsættelse af kontingent

6.        Indkomne forslag – skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på mail: line.krogh@mail.dk

7.        Valg til bestyrelsen: På valg er Anja Hald (genopstiller), Kristian Hansen (på valg), Hanne Andersen (genopstiller), Mia Møller Henriksen (genopstiller).
Maria Sørensen (træder ud af bestyrelsen uden for valgperioden, derfor er pladsen ledig for 1 år)

8.        Valg af 2 suppleanter

9.        Valg af revisor

10.     Eventuelt

Kl. 12.45 – 13.30

Frokost + networking

Kl. 13.30 - 16.00

Okklusionstræning til den geriatriske patient, inkl. Kaffepause

v. Esben Kjeldgaard Jensen, Cand. Scient i Fysioterapi og sportsfysioterapeut

Aldring medfører en naturlig øget risiko for tilstande der kan føre til inaktivitet og eventuelt immobilisering hvilket kan accelerere det i forvejen aldersbetingede muskeltab.

Artrose, indlæggelser mm som er hyppige hos den geriatriske patient fører ofte til forløb med betydelig funktionsnedsættelse til følge.

Styrketræning er den oplagte intervention til mange geriatriske patienter, men er ikke altid tolerabelt hos den enkelte grundet ledsmerter ved udførelse og derved potentielt lav compliance.

Mulighederne for at opnå muskelvækst uden klassisk styrketræning er relativt sparsomme. Okklusionstræning er potentielt et redskab, der kan benyttes i en periode af rehabiliteringen, indtil tungere træning kan tolereres.

 

Okklusionstræning er kendetegnet ved at træne ved lave belastninger med en manchet omkring den proximale del af ekstremiteterne, der hindrer tilbageløbet af det venøse blod.

Okklusionstræning har vist effekt på hypertrofi og styrketilvækst på ned til 20% af 1RM, hvilket medfører mindre ledbelastning.

 

Betænkelighederne ved implementering af okklusionstræning til den geriatriske patient er primært relateret til overvejelser omkring kardiovaskulære komorbiditeter.

 

Oplægget søger at skabe et overblik over principperne i okklusionstræning, samt sikkerheden omkring træningsformen, målrettet mod den geriatriske patient.

 

Kl. 16.00 – 16.30

Afrunding og evaluering, Den nyvalgte bestyrelse mødes kort.