Fagligt Årsmøde 2021

BEMÆRK NY DATO!! Herunder finder du program for Fagligt Årsmøde 2021. Vi har i år valgt at bruge både formiddag og eftermiddag på samme tema - nemlig sarkopeni. Der vil som vanligt ligeledes være generalforsamling med valg til bestyrelsen, så overvej allerede nu, om det kunne være noget for dig.

Sted: Odin Havnepark, Lumbyvej 11, 5000 Odense C
Dato: 29. oktober 2021
Tidspunkt: 9.00 til 16.30
Pris: Gratis for medlemmer
Tilmeldingsfrist: 8. oktober 2021

Program:                                 

Kl. 09.00–09.25

Ankomst, kaffe og brød

Kl. 09.25-09.30

Velkomst

Kl. 09.30-11.30

Temadag om opsporing af sarkopeni

 

Oplægsholdere:
Niklas Grundt Hansen, Udviklingsterapeut, Cand. Scient.
Morten Tange Kristensen, Phd, Senior Researcher, Associate Professor
Anders Vinther , Phd, Senior Researcher.

Sarkopeni er den kombinerede tilstedeværelse af reduceret muskelstyrke, muskelmasse og funktion, der hovedsageligt kommer med aldring, sygdom og en inaktiv livsstil.

Nylige skøn viser, at mere end 50% af befolkningen på 80 år eller ældre er påvirket af sarkopeni.
Sarkopeni er forbundet med tab af fysisk funktion og uafhængighed, fald, og i værste fald død. Desuden er sarkopeni-relaterede udgifter til sundhedsydelser allerede omfattende og forventes at stige i takt med, at der bliver flere ældre.

Det første skridt er dog at diagnosticere personer med sarkopeni, og hertil er blevet foreslået adskillige værktøjer til at vurdere muskelstyrke, muskelmasse og fysisk funktionsevne i kliniske forsøg. Selvom disse værktøjer har vist sig at
være præcise og pålidelige i forskning, er mange ikke lette at anvende i daglig praksis.

Temadagen vil gennemgå fysiologien bag udvikling af sarkopeni efterfulgt af en workshop, hvor de mest relevante tests for sarkopeni gennemgås, både teoretisk og praktisk.

Workshoppen vil følges op med en videnskabelig gennemgang af det netop validerede screeningsredsskab SARC-F, samt praktiske perspektiver på brugen heraf. 
Sidste foredrag vil komme med anbefaling til træning for henholdsvis at reducere og forebygge graden af sarkopeni. 
Temadagen afsluttes med diskussion med deltagerne baseret på specifikke spørgsmål, relateret til dagens hovedemner.

Kl. 11.30–12.45

General forsamling

 

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af revideret regnskab

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag – skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på mail: line.krogh@mail.dk

7. Valg til bestyrelsen

På valg er
Line Krogh Elmer (genopstiller),
Anja Elgaard (genopstiller),
Anette Rohde Nørgaard (genopstiller)
Niklas Grundt Hansen (genopstiller).
Der er en vakant plads i bestyrelsen.

8. Valg af 2 suppleanter

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

Kl. 12.45–13.30

Frokost + networking

Kl. 13.30-16.00

Temdagen om sarkopeni fortsætter

 

- inkl. kaffepause

Kl. 16.00-16.30

Afrunding og evaluering.

 

Den nyvalgte bestyrelse mødes kort.