Vestibulær Rehabilitering, efteråret 2023

Et 3 dages praksisorienteret kursus med fokus på undersøgelse – klinisk ræssonering – behandling.

Sted: Vikærgården, Aarhus Kommune, Hvidkildevej 1‐7, 8240 Risskov
Dato: 6. - 7. september og 11. oktober 2023
Tidspunkt: 9.00 - 16.00 alle dage
Pris: For medlemmer: 4000 kr. For ikke medlemmer: 6000 kr. For at opnå fordelagtig medlemspris, skal indmelding i Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri ske senest ved tilmelding.
Tilmeldingsfrist: 1. august 2023

Indhold

Studier viser at 24 procent af borgere over 72 år lider af svimmelhed. Svimmelhed øger risikoen for fald, hvilket er en væsentlig årsag til hospitalsindlæggelse og død.
I praksis hører vi ofte den ældre med svimmelhed udtale ”sådan er det jo at blive gammel”, og ”det må jeg lære at leve med”. Men, må man det? Og har vi som fysioterapeuter nok viden på området til at udføre den nødvendige undersøgelse og behandling?
Formålet med kurset er at give fysioterapeuten grundlæggende og opdateret viden samt konkrete redskaber til at varetage undersøgelse og behandling af vestibulære problematikker til både borgere og patienter, i sygehusregi, kommunal praksis og i praksissektoren. Desuden at kunne reflektere over egen og andres praksis gennem udarbejdelse af en hjemmeopgave mellem 2. og 3. kursusdag.

Kurset vil tage udgangspunkt i evidensbaseret teori og praksis og indeholder følgende:

  • Vestibulære problematikker
  • Undersøgelse og tests
  • Træning Rehabilitering
  • Patientdemonstrationer
  • Workshops
  • Fremlæggelse af hjemmeopgave i reflekterende teams
  • Opsporing af borgere med svimmelhed
  • Tværfaglige/tværsektorielle samarbejde

Der vil være en blanding af oplæg, patientdemonstrationer og workshops med deltagelse af borgere.

Forplejning

Der serveres morgenbrød med kaffe/te, frokost og eftermiddags kaffe/te med kage eller brød hver dag. Der serveres vand og frugt i løbet af dagen.

Planlægning

Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri i samarbejde med Michael Smærup.

Spørgsmål stiles til anjaelgaard@gmail.com.