Vestibulær rehabilitering - Venteliste

Et 3 dages praksisorienteret kursus med fokus på undersøgelse – klinisk ræssonering – behandling. Kurset er fuldt booket - der er mulighed for at skrive sig på venteliste

Dato: 9. april 2019
Tilmeldingsfrist: 9. april 2019

Studier viser at 24 procent af borgere over 72 år lider af svimmelhed. Svimmelhed øger risikoen for fald, hvilket er en væsentlig årsag til hospitalsindlæggelse og død. 
I praksis hører vi ofte den ældre med svimmelhed udtale ”sådan er det jo at blive gammel”, og ”det må jeg lære at leve med”. Men, må man det? Og har vi som fysioterapeuter nok viden på området til at udføre den nødvendige undersøgelse og behandling? 

Formålet med kurset er at give fysioterapeuten grundlæggende og opdateret viden samt konkrete redskaber til at varetage undersøgelse og behandling af vestibulære problematikker til både borgere og patienter, i sygehusregi, kommunal praksis og i praksissektoren. Desuden at kunne reflektere over egen og andres praksis gennem udarbejdelse af en hjemmeopgave mellem 2. og 3. kursusdag.  

Kurset vil tage udgangspunkt i evidensbaseret teori og praksis og indeholder følgende: 

  • Svimmelhed og differentialdiagnoser til vestibulæreproblematikker 
  • Vestibulære problematikker 
  • Undersøgelse og tests 
  • Træning – Vestibulær Rehabilitering 
  • Ørestensbehandling 
  • Patientdemonstrationer 
  • Fremlæggelse af hjemmeopgave i reflekterende teams 
  • Opsporing af borgere med svimmelhed 
  • Tværfaglige/tværsektorielle samarbejde 

Der vil være en blanding af oplæg og patientdemonstrationer med deltagelse af borgere.

Praktiske oplysninger: 

Tidspunkt: 9.-10. april og 8. maj 2019 fra 9-16 

Sted: Birkebjergcenteret, Birkebjerg Allè 14, 4700 Næstved

Forplejning: Der serveres morgenbrød med kaffe/te, frokost og eftermiddags kaffe/te med kage eller brød hver dag. Der serveres vand og frugt i løbet af dagen. 

Underviser: Michael Smærup, fysioterapeut, ph.d. VIA University College Aarhus 

Pris: For medlemmer: 3500 kr. For ikke medlemmer: 5500 kr. For at opnå fordelagtig medlemspris, skal indmelding i Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri ske senest ved tilmelding.  Oplysninger om betaling sendes ud efter tilmeldingsfristen.

Tilmelding: Via "Tilmeld dig her" øverst på denne side. Hvis du vil have mail med bekræftelse på deltagelse, så husk at krydse af nederst i formularen.

Sidste tilmeldingsfrist: 8. februar 2019, Kurset gennemføres ved 18 deltagere. Tilmelding efter først til mølle princip. De som står på venteliste fra tidligere kursus har fortrinsret på tilmelding frem til d. 21/12.

Kursusleder: Maria Sørensen, Fysioterapeut, Dansk selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri. Spørgsmål stiles til mail@gerontofys.dk

Planlægning: Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri v. Line Krogh Elmer i samarbejde med Michael Smærup.