Webinar: Samarbejde med pårørende

Tilmeld dig et virtuelt oplæg om samarbejde med pårørende, når ergoterapeut og Master i Sundhedsantropologi Mette Brandi, holder oplæg for medlemmer af Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri.

Sted: Zoom
Dato: 6. september 2022
Tidspunkt: 13:30 - 15:00
Pris: Gratis og kun for medlemmer af DSFGG
Tilmeldingsfrist: 26. august 2022

Har I nogensinde oplevet udfordringer i samarbejdet mellem sundhedsprofessionelle og pårørende? Det har I givetvis!

Derfor har Mette Brandi de sidste tre år udført etnografisk forskning på området. 

Vidste I, at vi som sundhedsprofessionelle sjældent arbejder med de pårørende for de pårørendes egen skyld? At nogle pårørende er usynlige, og at pårørende kan udgøre en hindring i rehabiliteringen?

Deltag og hør mere om baggrunden herfor og hvilke mulige veje, der kan være til et bedre samarbejde.

Mette håber på et AKTIVT og REFLEKSIVT virtuelt oplæg.

Det afholdes på Zoom. Du modtager link efter tilmedlingsfristens udløb.