6-minutters gangtest

Seks minutters gangtest bliver brugt som et mål for den almene funktionstilstand. Testens resultat vurderer både kredsløbsfunktionen og bevægeapparatets tilstand som helhed. Den er specielt egnet til svage personer, som f.eks. patienter eller ældre med nedsat funktionsevne.

Testpersonen skal gå så langt som muligt på 6 minutter. Det anbefales, at der anvendes en bane på 30 meter, men der er i litteraturen ikke enighed om banens længde, og banelængder mellem 20 og 50 meter benyttes. I hver ende af banen placeres en kegle, som patienten skal gå rundt om.


I modsætning til mange andre test, beregnes der ikke kondital, men den tilbagelagte distance holdes op imod normalværdier for en tilsvarende rask aldersklasse.  

Læs mere her
(Åbner side på Danske Fysioterapeuters hjemmeside, kræver login for at se hele indholdet)