Bestyrelsen

Her kan du se bestyrelsesmedlemmerne i Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri, få kontaktoplysninger samt læse hvilke ansvarsområder de har.