Hvem er vi?

Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri er et fagligt selskab bestående af fysioterapeuter, der træner og behandler ældre mennesker såvel raske som syge og svækkede. Medlemmerne kommer fra både sygehusregi, kommunalt regi og privat regi.

Bestyrelsen består af 8 medlemmer med forskellige baggrunde og interesser inden for gerontologi og geriatri. Vi arbejder for at udbrede nyeste viden på vores fagområde til medlemmerne og for faglig udvikling, udvikling af uddannelse, kvalitetsudvikling samt dokumentation og forskning indenfor fysioterapi inden for gerontologi og geriatri.

Som medlem får du:

-           Fagligt årsmøde med aktuelle oplægsholdere hver år

-           Billige temadage og kurser

-           Mulighed for erfaringsudveksling med andre, der har samme faglige interesser som dig

-           Mulighed for at netværke med andre fysioterapeuter, der arbejder i ældresektoren

-           Tilbud om deltagelse i blandt andet 6 dages geriatrisk udredningskursus til en fordelagtig pris

Du kan blive medlem i Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri hvis du er medlem af Danske Fysioterapeuter. Det årlige kontingent er på 250kr, som opkræves sammen med dit kontingent til Danske Fysioterapeuter. Vi er i øjeblikket ca. 400 medlemmer