E-SARC (EU støttet e-læringsprojekt om sarkopeni)

Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri har siden 2022 indgået som projektpartner i det EU støttede e-læringsprojekt E-SARC.

Det nye træningskoncept sigter mod at øge viden og kompetencer blandt sundhedsplejepersonale i håndtering af sarkopeni. Der er et behov for at uddanne og opdatere sundhedsarbejdere om denne tilstand, da der i øjeblikket ikke findes kurser for praktiserende læger eller sundhedsplejepersonale på tværs af Europa.

Sarkopeni er en tilstand, der kendetegnes ved aldersrelateret tab af muskelstyrke og muskelmasse. WHO har for nylig anerkendt sarkopeni som en sygdom, og det er allerede et væsentligt sundhedsproblem, da verdens befolkning bliver ældre. Faldende muskelstyrke og muskelmasse kan føre til nedsat funktionsevne og blandt andet øget risiko for fald og tab af selvstændighed hos ældre mennesker.

Projektet har til formål at udvikle træningskoncepter i overensstemmelse med de nyeste standarder for online læring og at samle forskellige eksperter på området. Målet er at skabe en bæredygtig partnerskabsmodel og sprede de opnåede resultater til en bred vifte af sundhedsplejepersonale, herunder praktiserende læger, sygeplejersker og fysioterapeuter.

Sarkopeni er en kompleks tilstand, og det er vigtigt at tage en multifaktoriel tilgang til behandling og forebyggelse. Dette projekt vil bidrage til at fylde hullerne i viden og praksis ved at oversætte forskningsresultater og praktiske erfaringer til effektive undervisningskoncepter der kan udbredes til både fysioterapeuter, læger plejepersonale og andre sundhedsfag.

Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri har tilknyttet speciaist i geriatrisk og gerontologisk fysioterapi Niklas Grundt Hansen som partner i projektet, der sammen med partnere fra blandt andet Belgien og Slovenien skal arbejde sammen i dette spændende projekt og bidrage til forbedret pleje og håndtering af sarkopeni på tværs af Europa.

Link til projektsiden: E-sarc | Hogeschool VIVES