Persondatapolitik

Her kan du læse om Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri’s generelle politik for behandling af personoplysninger

Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri indhenter og anvender kun personoplysninger for at varetage og fremme selskabets formål. Selskabets formål er at varetage medlemmernes faglige interesser gennem kompetenceudvikling, koordination med øvrige fysioterapeutiske faglige selskaber, inspiration og netværksdannelse.

Vi lægger stor vægt på privatlivsbeskyttelse. Derfor behandler vi personoplysninger ud fra overordnede principper om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed uanset om oplysningerne angår vores medlemmer eller andre.

Vi vil fra tid til anden opdatere denne persondatapolitik for at sikre, at den løbende svarer til tekniske, organisatoriske og retlige udvikling.

Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri er et fagligt selskab under Dansk Selskab for Fysioterapi.

Vores adresse er hos vores formand, men medlemsregistreringen foregår og opbevares hos Danske Fysioterapeuter, hvorunder Dansk Selskab for Fysioterapi har til huse (den paraplyorganisation som er bindeled mellem alle faglige selskaber indenfor fysioterapi). Adressen er: Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade 70, 2300 København S.

Alle spørgsmål vedrørende privatlivsbeskyttelse og personoplysninger bedes rettet til mail@gerontofys.dk

Oplysninger om medlemmer

Vi indsamler personoplysninger om medlemmer ved indmeldelsen. Fornavn, efternavn, adresse og mailadresser. Vi behandler også medlemsnumre.

Vi bruger disse oplysninger til administration af medlemsforholdet og til at yde medlemsfordele knyttet til medlemskabet.

Oplysningerne bliver også brugt til at udsende medlemsblad, det være pr. post eller elektronisk.

Vi sælger ikke personoplysninger om medlemmer til nogen og deler kun oplysninger med tredjeparter, der medvirker til at fremme foreningens formål eller til gavn for det enkelte medlem.

Når medlemmer benytter sig af Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatris medlemstilbud (fx kursustilbud) vil vi normalt indsamle yderligere oplysninger. Typisk vil vi indsamle oplysningerne direkte fra det enkelte medlem. Det kan blive nødvendigt at videregive nogle af de indsamlede oplysninger til tredjeparter.

Ikke medlemmer kan også abonnere på nyhedsbreve. Vi behandler ikke medlemmers data ligesom medlemmernes.

Oplysninger om andre end medlemmer

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at indsamle oplysninger om andre end det faglige selskabs medlemmer. Det vil typisk være personer med tilknytning til et andet fagligt selskab som f.eks. ergoterapeut kolleger, arbejdsgivere eller lignende. Som udgangspunkt oplyser vi eventuelle tredieparter hvorledes de indsamlede oplysninger behandles.

Kun relevante og nødvendige oplysninger

Vi behandler kun de oplysninger, der er relevante og nødvendige i forhold til de formål oplysningerne indsamles med. Vi bruger heller ikke flere oplysninger end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Sletning

Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri har interne retningslinjer om hvornår oplysninger slettes. Dette sikrer, at vi sletter personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var årsag til indsamlingen. Som udgangspunkt giver vi ikke information om at der slettes i oplysninger i forbindelse med indsamlingen. Oplysninger som Selskabet bruger har til formål at udarbejde deltagerlister og kontaktoplysninger til medlemmer som har tilmeldt sig et kursus, temadag, temaaften eller anden aktivitet i Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri. Alle indsamlet oplysninger slettes, når kurset er afholdt og afsluttet.

Samtykke

Vi behandler normalt kun de oplysninger, som er nødvendige for at kunne levere tilbud til vores medlemmer og øvrig aktivitet. Det betyder, at oplysninger sjældent behandles på grundlag af en samtykkeerklæring. I de tilfælde hvor vi måtte behandle oplysninger på grundlag af samtykke kan det til enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor.

Informationssikkerhed

Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri har implementeret fysiske, tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre personoplysninger mod at gå tabt, blive ændret og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Vi opdaterer og tester vores sikkerhedsforanstaltninger løbende.

Registreredes rettigheder

Hvis Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri har oplysninger om dig, har du som registreret nogle rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen:

  • Indsigtsret: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Indsigelsesret: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Se kontaktoplysningerne øverst.

Brug af hjemmesiden

På vores hjemmeside, gerontofys.dk, bruger vi cookies til at indsamle oplysninger. Du kan læse mere her om vores brug af cookies

Overførsel af personoplysninger til tredjelande

De personoplysninger Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri behandler bliver gemt i en online IT-løsning. Data gemmes på servere i tredjelande.

Spørgsmål, bekymringer og klager

Hvis du har spørgsmål, klager, bekymringer eller andet vedrørende behandling og beskyttelse af personoplysninger beder vi dig kontakte os og henviser til kontaktoplysningerne øverst i denne persondatapolitik.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Opdateret 23. maj 2018