Bliv medlem

Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri er et specialebærende fagligt selskab tilknyttet Dansk Selskab for Fysioterapi. Vi er i øjeblikket ca. 500 medlemmer. Medlemmerne af selskabet er fysioterapeuter, der træner og behandler ældre mennesker såvel raske som syge og svækkede. Medlemmerne kommer fra både sygehusregi, kommunalt regi og privat regi.

Bestyrelsen består af 8 medlemmer med forskellige baggrunde og interesser inden for gerontologi og geriatri. Vi arbejder for at udbrede nyeste viden på vores fagområde til medlemmerne og for faglig udvikling, udvikling af uddannelse, kvalitetsudvikling samt dokumentation og forskning indenfor fysioterapi inden for gerontologi og geriatri.  

Som medlem får du:

  • Fagligt årsmøde, hvor forskellige oplægsholdere kommer med forskellige foredrag/workshops
  • Temadage og kurser til fordelagtige priser
  • Mulighed for erfaringsudveksling med andre, der har samme faglige interesser som dig
  • Mulighed for at netværke med andre fysioterapeuter, der arbejder i ældresektoren
  • Mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev, som udkommer 4-6 gange om året. 

Du kan blive medlem i Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri, hvis du er medlem af Danske Fysioterapeuter. Det årlige kontingent er på 250 kr, som opkræves sammen med dit kontingent til Danske Fysioterapeuter.

Medlemsskab er gratis for studerende på fysioterapeutuddannelsen.

Ved gratis arrangementer, som fx Fagligt Årsmøde, vil der være et begrænset antal pladser til studerende.

Udfyld formularen nedenfor, for at blive medlem.