Advisory Board

I vinteren 2021 vedtog bestyrelsen for DSFGG at nedsætte et Advisory Board med ønske om at skabe et bindeled mellem forsknings- og udviklingsmiljøer, ledelse af praksisser og selskabets bestyrelse. Torsdag den 24. november 2022 blev Advisory Boardet en realitet.

Formål og mål for Advisory Boardet

Advisory Boardet (AB) er et rådgivende organ for Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri (DSFGG) og fungerer som bindeled imellem forsknings- og udviklingsmiljø, ledelse af praksisser, evt. interesseorganisationer og DSFGG’s bestyrelse.

AB har til formål at kvalificere bestyrelsens arbejde med at styrke de faglige miljøer og bidrage til at realisere visionen om specialiseret og evidens baseret fysioterapi (jf. Vedtægter for Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri).

AB’s mål er at levere perspektiver, vurderinger og anbefalinger til DSFGG’s bestyrelse.

Medlemmer af Advisory Board

Kontakt til Advisory board kan ske til sekretæren for Advisory Board på mail DSFGG@fysio.dk

Forretningsorden

Vil du vide mere om arbejdet i AB, kan du finde forretningsordenen her: