Rejse-sætte sig

Rejse-sætte sig (RSS) er en del af Senior Fitness Testen, og formålet er at vurdere styrken i underkroppen.

Testen anbefales bla. i Sundhedsstyrelsens rapport fra februar 2013 om værktøjer til identifikation af nedsat funktionsniveau, som en test til at vurdere nedsat fysisk funktion samt identificere skrøbelighed og funktionsevnetab.

Testen er vist valid til gruppen af hjemmeboende ældre (+60). Der er vist en stærk sammenhæng mellem nedsat muskelstyrke og faldrisiko og i rejse-sætte sig testen er det vist, at personer, der ikke klarer otte oprejsninger er i høj risiko for tab af funktionel mobilitet.

Testen udføres ved, at testpersonen rejser og sætter sig fra en stol med sædehøjde 43 cm så mange gange som muligt på 30 sekunder. Testpersonen skal instrueres i, at det er en max-test der udføres; det er det højest mulige antal oprejsninger der skal gennemføres.

Læs mere her

(Åbner side på Danske Fysioterapeuters hjemmeside, kræver login for at se hele indholdet)