Timed Up and Go (TUG)

Timed Up and Go (TUG) vurderer basismobilitet hos ældre med funktionsnedsættelse.TUG er primært udviklet til skrøbelige ældre (65+), men benyttes generelt til personer med forskellig grad af funktionsnedsættelse og kognitive vanskeligheder.

Det tager 5-15 minutter af udføre TUG. Der er ingen krav til formel uddannelse, oplæring af højest en halv dags varighed.

Vær opmærksom på at der i 2012 er kommet nye retningslinier vedr. TUG, bla. anbefaler man nu bedst ud af 3 forsøg.

Der er udgivet en metaanalyse, der angiver normalområde for TUG for raske ældre, normalområdet er aldersinddelt i 10 års intervaller for personer fra 60 - 99 år.

Find alt om TUG

(Åbner side på Danske Fysioterapeuters hjemmeside, kræver login for at se hele indholdet)