Styrke- og konditionstræning til ældre med geriatriske problemstillinger

Styrke- og konditionstræning til ældre har vist god effekt hos den geriatriske patient. På kurset vil Dansk selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri gennemgå den nyeste viden på område herunder træningsfysiologi og principper som fysioterapeuter kan benytte og skal være opmærksomme på under træningen af den geriatriske patientgruppe.

Sted: Træningsenhed Vest, Sofiendalsvej 95, 9200 Aalborg SV.
Dato: 13. - 14. maj og 14. juni 2024
Pris: 5.500 kr. for medlemmer af DSFGG. 7.500 kr. for ikke-medlemmer af selskabet. Prisen er inkl. forplejning uden overnatning.
Tilmeldingsfrist: 10. marts 2024

Om kurset

Omfang

Ca 3,0 ECTS (3 dages undervisning og Ca. 260 siders pensum)

Formål

Formålet med dette kursus er, at give deltagere en opdatering af nyeste evidens for styrke- og kredsløbstræning af den geriatriske målgruppe, og ud fra gennemgang af den eksisterende træningsfysiologi give praktiske forståelse for kobling af evidens i en klinisk praksis under hensyntagen til de mest almindelige komorbiditeter man møder hos ældre i Danmark.

Grundlæggende indhold

Træningsteori (inkl afprøvning)

 • Styrketræningsteori
 • Styrketræningsfysiologi
 • Aerob og anaerob fysiologi
 • Analyse og fortolkning af tests ud fra fysiologiske systemer

Kort gennemgang af geriatriske syndromer og sygdomme, herunder

 • Sarkopeni
 • Artrose
 • Osteoporose
 • Demens
 • Polyfarmaci
 • Dysfagi/småtspisende
 • Multisygdom

Læringsmål

Nedenstående læringsmål udgør tilsammen målsætninger og niveau der forventes af kursister efter gennemførelse af kurset. Læringsmålene er listet i ikke-prioriteret rækkefølge.

Viden

Definition af begreberne inden for styrke-og kredsløbstræning.

Afklaring af skadesrisiko ved styrketræning og intens konditions træning hos ældre.

Deltageren får opdateret sin viden om gængs træningsfysiologi i relation til både styrketræning, anaerob og aerob træning.

Deltageren bliver opdateret på nyeste evidens om trænings interventioner til geriatriske problemstillinger.

Deltageren får perspektiver til håndtering af kontraindikationer ved hensyntagen til gængse gængse problemstillinger.

Færdigheder

Deltageren vil blive i stand til at teste og træne styrketræning ud fra principper for styrketræning.

Deltageren kan anvende principperne for styrke-, konditions-og funktionel træning som en del af genoptræning.

Kompetencer

Deltageren vil være i stand til at planlægge, tilrettelægge og individualisere træningsforløb af en geriatrisk borger, med udgangspunkt i en kombination af nyeste evidens og pragmatisk analyse af den enkeltes behov.

Deltageren vil være i stand til at omsætte resultatet af tests til træning af specifikke fysiologiske systemer, med udgangspunkt i de tilgængelige ressourcer der er tilgængelige i terapeutens egen kliniske praksis.

Pædagogiske metoder

Kurset består af en række læringsaktiviteter, herunder

 • Workshop/Praksisøvning på medstuderende under supervision
 • Opgaveløsning
 • Case-arbejde med plenumdiskussion
 • Teoretiske oplæg og diskussionsfora (forelæsning)

Målgruppe

Kurset er målrettet mod fysioterapeuter der arbejder med træning og behandling af ældre med geriatriske problemstillinger.

Undervisere

Esben Kjeldgaard, Cand. Scient. i Fysioterapi, Cert. Sportsfysioterapeut

Niklas Grundt Hansen, Cand Scient I Fysioterapi, Specialist I Geriatrisk og Gerontologisk Fysioterapi

Kontakt

Har du spørgsmål til kurset er du velkommen til at kontakte Anja Elgaard, DSFGG, Mail: anjaelgaard@gmail.com Mobil: 24268992