Brev til Sundhedsstrukturkommissionen i samarbejde med lægerne og sygeplejerskerne

De fleste med kendskab til geriatrien ved at tværprofessionelt samarbejde er helt essentielt. Og fra den 28.10.23 er tværprofessionelt samarbejde ikke længere kun teori og en praksisform i det kliniske arbejde for os der arbejder i geriatrien.

30.10.2023

Sammen med Dansk Selskab for Geriatri og Fagligt Selskab for Geriatriske Sygeplejersker har vi i Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontolog og Geriatri beskrevet vores perspektiver, på de udfordringer vi står overfor i fremtidens sundhedsvæsen, og kommet med konkrete anbefalinger til hvordan vi mener, at vi som sundhedsvæsen bedst imødekommer dem. 

Dét har vi samlet i et brev, som den 28. oktober 2023 blev sendt til Sundhedsstrukturkommissionen.

Tværprofessionelt samarbejde på en helt ny måde

Næstformand Tobias Kaarsbo har sammen med formand Line Krogh Elmer været DSFGG's repræsentanter i samarbejdet. 

"Det er helt nyt for os at samarbejde med andre faglige selskaber på den her måde, men det giver simpelthen så god mening. Det har været en stor øjenåbner, at opleve, hvad sådan et samarbejde kan" fortæller Line Krogh Elmer, og fortsætter: 

"Vi har haft en rigtig god proces over flere måneder, med stort engagement og ikke mindst lydhørhed for de perspektiver vi har bragt ind. Der er fra alle tre selskaber lagt en stor indsats for at udvikle fremtidens sundhedsvæsen og fremme det tværprofessionelle samarbejde. Særligt vil jeg fremhæve Martin Schultz (forperson for det lægefaglige selskab, red.) som har haft en tovholderfunktion i hele processen og som har sikret en ordentlig og transparent proces, hvor alle har haft god mulighed for at bidrage."

Klare anbefalinger til fremtidens sundhedsvæsen

Brevet til Sundhedsstrukturkommissionen er bygget op omkring fem overordnede anbefalinger, som suppleres med flere mere konkrete anbefalinger og et kort oprids af baggrunden for anbefalingerne.  

"Vi har lært hinanden meget bedre at kende, og fået blik for hinandens tanker om fremtidens sundhedsvæsen. Det har været lærerigt, og jeg er enormt glad for, at vi nu har landet en fælles dagsorden. Jeg er sikker på, at det har en helt anden tyngde blandt beslutningstagerne, at vi nu er gået sammen om nogle fælles anbefalinger." siger Tobias Kaarsbo og tilføjer: 

"Både som fysioterapeut og som formand for DSFGG's Uddannelsesudvalg er jeg særligt glad for, at vi sammen med læger og sygeplejersker nu anbefaler en ny national specialuddannelse i geriatri for fysioterapeuter og sygeplejersker. Med en sådan klinisk videreuddannelse vil dem med ambitioner om at dygtiggøre sig på specialistniveau få mulighed for en klinisk karrierevej parallelt til den akademiske. Noget vi arbejder målrettet med i Uddannelsesudvalget, men som er en enormt stor opgave af løfte på frivillig basis for et relativt lille selskab som os." 

Anbefalinger med tydeligt fysioterapeutisk aftryk

Der er enighed blandt læger, sygeplejersker og fysioterapeuter: Funktionsevne og rehabilitering er kernen i geriatrien. 

"Det er glædeligt, at vi nu står sammen med læger og sygeplejersker om at mene, at funktionsevnevurdering og rehabilitering skal anses som en del af kerneopgaven på ældremedicinske hospitalsafdelinger på lige fod med medicinsk udredning og behandling. Med den anbefaling sendes der et klart signal om at fysio- og ergoterapeuters samt andre sundhedsprofessionelles arbejde med rehabilitering på hospitalerne ikke er saltet der lidt tilfældigt drysses over ægget. Tværtimod, hvis den medicinske udredning og behandling er æggeblommen, er funktionsevnevurdering og rehabilitering æggehviden." fortæller Tobias Kaarsbo med et smil på læben og forklarer videre: 

"For at sikre dette har vi også en anbefaling om utvetydig ledelsesmæssig prioritering og forankring af rehabilitering på hospitaler i alle ledelseslag hele vejen til direktørniveau. Der skal simpelthen placeres et ansvar for implementering og udvikling af rehabilitering under indlæggelse og et formaliseret gensidigt forpligtende samarbejde med kommunale rehabiliteringsledere mhp. at sikre smidige sektorovergange." 

"Lige nu glæder vi os naturligvis over, at brevet er sendt, og alle er meget tilfredse både med indholdet og processen, men samtidig ser vi også meget frem til vores videre samarbejde, og de konkrete og spændende initiativer, som vi allerede nu har i støbeskeen på tværs af selskaberne." afslutter Line Krogh Elmer. 

Har du spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at kontakte Tobias Kaarsbo (tobiasdsfgg@gmail.com).