COVID-19 Rehabilitering - Evidens og anbefalinger

Ny rapport fra Dansk Selskab for Fysioterapi, som samler vigtig viden om COVID-19 rehabilitering. Rapporten skal understøtte fysioterapeuters opgave, ræsonnering og vidensbaserede arbejde med rehabilitering af patienter efter COVID-19

08.05.2020

Mange COVID-19 patienter har eller får brug for genoptræning og rehabilitering. Der er meget svagt evidensgrundlag for konkrete anbefalinger til rehabiliteringen, men Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) har med hjælp fra Dagmar Sieg fra Dansk Selskab for Hjerte- og Lungefysioterapi (DSHL) afdækket evidensen og sammenholder den med evidens fra indsatserne med nært beslægtede sygdomme som SARS, MERS, ARDS og KOL.

Læs mere på hjemmesiden for Dansk Selskab for Fysioterapi, hvor du også kan finde link til rapporten