Dansk Center for Aldringsforskning

Ved Dansk Center for Aldringsforskning forskes der i menneskets aldringsprocesser ud fra mange forskellige vinkler. Der forskes fra molekylært niveau, til den enkelte person og til hele befolkningen.

30.01.2018

enteret består af tre forskergrupper fra henholdsvis Afdeling for Social Medicin ved Københavns Universitet/Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Universitetshospital, Dansk Center for Molekylær Gerontologi ved Aarhus Universitet og Center for Aldringsforskning ved Syddansk Universitet.

Læs mere på hjemmesiden