Demens og rehabillitering

Læs notat fra Jette Thuesen og find link til mere viden om rehabilitering ved demens

29.05.2019

Kære fysioterapeuter. Som nogle af jer ved, nørder jeg i disse år med at undersøge, hvordan rehabilitering ved demens forstås, praktiseres, og hvilket videngrundlag praksis hviler på. Der publiceres løbende i projektet, der kan følges på REHPA's hjemmeside

Nogle af jer kan måske have glæde af det seneste notat, der samler op på nogle af de foreløbige resultater. Notatet er vedhæftet og kan også findes via projektets hjemmeside.

Venlig hilsen Jette Thuesen, REHPA
Videnscenter for Rehabilitering og Palliation