Fagligt Årsmøde 2022

Fagligt Årsmøde 2022 afholdes i Aarhus d. 29.04.22.

03.03.2022

Årets tema er udetræning, og der vil både være teoretisk oplæg og praktiske workshops, så du får noget med hjem, du kan bruge i din fysioterapeutiske hverdag.

HUSK at årsmødet er gratis og kun for medlemmer.

Desuden vil der som altid være General Forsamling med valg til bestyrelsen. Hvis du kunne tænke dig at høre mere om bestyrelsesarbejdet inden, så kontakt os gerne.

Du findes vores kontaktinformationer her:

Bestyrelsen

Nærmere infomation og officiel indkaldelse til generalforsamling sendes ud senere i marts.