Fagligt Årsmøde 2024

Sæt X i kalenderen den 15. marts 2024, hvor vi mødes til Fagligt Årsmøde på Phønex i Odense. Årets tema er "faldforebyggelse".

af Næstformand Tobias Kaarsbo - 10.10.2023

Det faglige årsmøde afholdes den 15. marts 2024 på Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense i tidsrummet 9.00 - 17.00 og temaet er faldforebyggelse ved professor Jesper Ryg.

Præsentation af årets oplægsholder: Professor, Jesper Ryg

Jesper Ryg, professor og overlæge i geriatri ved OUH og SDU.

Jesper Ryg er Professor og overlæge på Geriatrisk Afdeling Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet i Odense. Han er videnskabeligt meget aktiv og har således publiceret >100 videnskabelige artikler samt superviserer talrige PhD studerende med forskellig baggrund (fysioterapeuter, idrætsmediciner, læger, sygeplejersker, farmaceuter, folkesundhedskandidater).
Jesper anvender ofte de nationale sundhedsregistre i hans forskning samt udfører kliniske studier inden for en lang række vigtige emner så som fald og knoglebrud, knogleskørhed, træning, optimal medicinering, skrøbelighed og kræft. Han sidder i talrige videnskabelige bestyrelser inkl. det Europæiske Geriatriske Selskab og er medinitiativtager og vice forperson i det nyoprettede tværfaglige og tværsektorielle selskab ”Fragility Fracture Network Denmark”, hvor formålet er at forbedre behandling, rehabilitering og den sekundære forebyggelse hos patienter med nyligt fald og knoglebrud.
Jesper var medlem af den internationale styregruppe, der nyligt publicerede verdens første samlede Fald Guidelines. Han er en efterspurgt underviser og foredragsholder i både ind- og udland og ser frem til en spændende dag med fremlæggelse af de nye Fald Guidelines og muligheden for diskussion og sparring med interesserede kolleger.

Generalforsamling

Traditionen tro vil der under Årsmødet afholdes generalforsamling for selskabet, hvor dagsordenen er:

  1. Valg af referent
  2. Valg af ordstyrer
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab
  5. Fastsættelse af næste års kontingent
  6. Valg af revisor
  7. Indkomne forslag – der skal være formanden i hænde seneste 1. marts 2024
  8. Valg til bestyrelsen
  9. Til suppleant
  10. Evt.

Det mere specifikke programmet for generalforsamlingen sendes ud til alle medlemmer pr. mail senest 1 måned før afholdelse.

Hvis du kunne tænke dig at høre mere om bestyrelsesarbejdet inden, så kontakt os gerne. Du findes vores kontaktinformationer her:

Bestyrelsen

Nærmere infomation og officiel indkaldelse til generalforsamling sendes ud til marts.

OBS: Årsmødet er gratis og kun for medlemmer.