Forum for underernæring

Dansk selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri var i 2015 repræsenteret i Forum for Underernæring. I januar 2016 underskrev Danske Fysioterapeuter sammen med 16 andre organisationer et sæt anbefalinger til bekæmpelse af underernæring. Her på siden kan du læse mere og finde nyttige links til materiale om ernæring.

30.01.2018

Forum for underernæring er initieret af Landbrug og Fødevarer Kost og Ernæringsforbundet og Dansk Selskab for Klinisk Ernæring.

Formålet er at forene stærke kræfter, sådan at ernæringen for patienter og skrøbelige ældre fortsat prioriteres på linje med andre indsatsområder. Blandt de mange aktører er bl.a. faglige selskaber, patientforeninger, private virksomheder og offentlige styrelser.

Der har i flere år ligget faglige anbefalinger på området, uden er der er sket nok på området. Håbet er derfor, at man kan enes om at underskrive et sæt anbefalinger til politikerne, og at de mange medunderskrivere vil gøre at der kommer politisk fokus på problemet underernæring .

Læs mere om Forum for Underernæring her

Se faglige anbefalinger og øvrigt materiale om ernæring på nedenstående links:

 

Ernæring og aldring

Underernæring det skjulte samfundsproblem

Faglige anbefalinger til ældre med uplanlagt vægttab

Forslag til hvilke madvarer ældre borgeres køkkenskabe kan indeholde 

Anbefalinger - Patienters måltider

Anbefalinger - Ældres måltider

Sundhedsstyrelsen: Screening 

Den hollandske model