Gratis temadage om værdighed i ældreplejen

Tre temadage om ernæring, livskvalitet og selvbestemmelse fra Sundhedsstyrelsens Videnscenter for værdig ældrepleje.

04.09.2019