Håndbog i rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Sundhedsstyrelsen har i 2016 udgivet en håndbog, der skal give kommunerne inspiration til at tilrettelægge sammenhængende, tværfaglige og målorienterede rehabiliteringsforløb på ældreområdet.

30.01.2018