Indsatser har mindsket ensomheden hos ældre borgere, der modtager hjemmehjælp

Ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp, oplever i højere grad ensomhed, end dem der ikke modtager hjemmehjælp. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde evaluering af 12 kommunale projekter med fokus på indsatser mod ensomhed i hjemmeplejen.

28.12.2019

Du kan finde evaluering af de 12 projekter på Sundhedsstyrelsens hjemmeside samt eksempelsamling med 13 cases.

Læs mere her