Kursus: Styrke og konditionstræning til ældre med geriatriske problemstillinger

Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri udbyder et nyt kursus i styrke- og konditionstræning til ældre med geriatriske problemstillinger.

af Lena Uekermann - 16.06.2022

Formålet med dette kursus er at opdatere deltageren på den nyeste evidens for styrke- og kredsløbstræning af den geriatriske målgruppe, og ud fra gennemgang af den eksisterende træningsfysiologi give praktiske forståelse for kobling af evidens i en klinisk praksis under hensyntagen til de mest almindelige komorbiditeter man møder hos ældre i Danmark.

Du vil på kurset komme omkring følgende emner:

Træningsteori (inkl afprøvning):
- Styrketræningsteori
- Styrketræningsfysiologi
- Aerob og anaerob fysiologi
- Analyse og fortolkning af tests ud fra fysiologiske systemer

Kort gennemgang af geriatriske syndromer og sygdomme, herunder
- Sarkopeni
- Artrose
- Osteoporose
- Demens
- Polyfarmaci
- Dysfagi/småtspisende
- Multisygdom

Se mere og meld dig til via dette link