Life-Space Assessment

Life-Space Assessment er et måleredskab, der har til formål at dokumentere bor-gerens selvrapporterede mobilitet på flere områder indenfor de seneste 4 uger.

28.12.2019

På Danske Fysioterapeuters hjemmeside kan du læse en CAT (Critically Appraised Topics) omkring testen. 

Life-Space Assessment som et måleredskab til at prædiktere mortalitet

Er Life-Space Assessment et validt og reliabelt måleredskab til at måle mobilitet hos ældre over 65 år?

Du kan også læse om Life-Space Assessment i denne artikel på BMC Geriatrics