Online kursus om demens

Nationalt Videnscenter for Demens har netop lanceret ’ABC Demens på hospital’. Målgruppen er primært sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter på hospitaler og sygehuse, men fysio- og ergoterapeuter kan også have glæde af kurset.

23.09.2018

Baggrund
Sundhedsprofessionelle på alle slags hospitalsafdelinger møder ofte mennesker med demenssygdom eller kognitiv svækkelse, som bliver indlagt uden direkte relation til demens*. Denne patientgruppe er særligt sårbar, da de ofte har brug for støtte til at drage omsorg for sig selv, følge ordinationer, forstå information og træffe hensigtsmæssige valg.

Derfor er det vigtigt, at personalet har viden om demens og redskaber til at kommunikere med patienter med kognitiv svækkelse.

Vi håber, at ’ABC Demens på hospital’ kan være med til at klæde personalet bedre på og øge fokus på sikkerhed, kommunikation og støtte.

Gennem praksisnære cases giver e-learningen viden om:

  • Demens og kognitiv svækkelse
  • Personcentreret omsorg
  • Kommunikation og samarbejde med patienter med demens
  • Delir – symptomer, behandling og forebyggelse
  • Smertevurdering
  • Samarbejde med pårørende.

Læs mere og prøv ABC Demens på hospital her

* Patienter med en registreret demensdiagnose indlægges dobbelt så hyppigt som patienter uden demens indenfor aldersgruppen 65-69 år (ca. 0,60 indlæggelser mod 0,28), viser opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsen på baggrund af data fra bl.a. Landspatientregisteret i 2014.