Postdoc stipendier til to unge forskere

I anledning af Danske Fysioterapeuters 100-års jubilæum fik to forskere 900.000 kr. til forskning i fysioterapi.

13.11.2018

To fysioterapeutiske forskere har hver modtaget 450.000 kr. i stipendie til forskning i fysioterapi.

Overrækkelsen foregik på Danske Fysioterapeuters repræsentantskabsmøde, hvor foreningsformand Tina Lambrecht stod for uddelingen.

Den ene modtager af stipendiet er ph.d. Elisabeth Bandak, som i sit forskningsprojekt vil se på effekten af den eksisterende træning til patienter med knæartrose. Projektet gennemføres på Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital.

Den anden modtager er ph.d. Mette Merete Pedersen, som vil have fokus på at sikre aktivitet og mobilisering af ældre medicinske patienter under indlæggelse. Projektet gennemføres på Klinisk forskningscenter på Hvidovre Hospital.

Læs mere på Danske Fysioterapeuters hjemmeside