Stort projekt har styrket fagligheden på demensområdet

Læs mere om projektet og fint link til udgivelserne Praksisnært kompetenceløft inden for demensområdet

26.07.2020

Sundhedsstyrelsen beskriver i en ny rapport de erfaringer, som kommuner og regioner har haft med at styrke deres medarbejderes kompetencer med at pleje og behandle mennesker med demens via demenshandlingsplanen. Erfaringerne fra de i alt 56 projekter kan give inspiration til andre, der arbejder med området.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside