Supervisionsuddannelse

Vi ønsker i Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri at øge muligheden for, at vores medlemmer kan deltage i supervisionsforløb og på den måde kvalificere sig til at søge godkendelse gennem specialiseringsordningen indenfor fysioterapi.

25.07.2020

Første skridt på vejen er, at udbyde et legat til supervisionsuddannelsen udbudt i samarbejde mellem Københavns Professionsuddannelse og Dansk Selskab for Fysioterapi.

 

Kan du tænke dig at blive supervisor? Har du interesse for supervision, coaching og mentorskab? Er du interesseret i at supervisere andre fysioterapeuter og indgå i supervisorkorps under Dansk Selskab for Fysioterapi? Så overvej om uddannelsen til supervisor er noget for dig. Du har nu muligheden for at modtage et legat på 12.000 kr. Du kan ansøge om legatet, hvis du er medlem af Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri, og har været medlem i mindst 1 år på ansøgningstidspunktet.

 

Motiveret ansøgning på max ½ side sendes til mail@gerontofys.dk senest d. 15. august 2020. I den motiverede ansøgning beskrives overvejelser og aftaler med egen ledelse vedr. muligheden for at stille sig til rådighed for et supervisorkorps. 

 

Læs mere om uddannelsen her