Temadag om seksualitet, livskvalitet og selvbestemmelse i ældreplejen

Videnscenter for værdig ældrepleje inviterer til temadag om ældre menneskers seksualitet, livskvalitet og selvbestemmelse i ældreplejen.

28.12.2019

Temadagene er målrettet personer, der har daglige omsorgs- og plejeopgaver og ønsker mere viden på området. 

Læs mere på hjemmesiden