Ældres helbred, funktionsevne og livsstil

Danske ældre trives godt, har et godt helbred og er i god fysisk form. Det viser nye tal fra Ældredatabasen, der ser på ældres helbred fra 1997 til 2017. Men selvom danskerne på 52 år og derover er blevet sundere, så er diversiteten særligt blandt de ældste ældre stor.

03.03.2019

Læs mere om undersøgelsen og find link til hele undersøgelsen på VIVE's hjemmeside

Nederst på siden finder du også link til andre nyheder fra samme undersøgelse.