Webinar omkring dysfagi

Få inspiration til at samarbejde med andre faggrupper i et webinar, der stiller skarpt på, hvordan vi arbejder mere tværfagligt om patienter og borgere med dysfagi.

af Lena Uekermann - 10.09.2022

Løft det tværfaglige samarbejde om dysfagi

Webinar 19. september 14.30-15.45

Velkomst v. facilitator Inger Margrete Siemsen (Ims)

Den tværfaglige scene sættes V. Anne Hertz, direktør i Ergoterapeutforeningen
• Hvorfor invitere til tværfaglighed på et traditionelt ergo-område?
• Hvad ønsker vi med det tværfaglige samarbejde?
• Hvad er benefits ved det tværfalige samarbejde?

Det faglige omkring dysfagi – v. Seniorforsker, ph.d. Dorthe Melgaard
• Hør en ekspert, der siger noget om, at opgaven ikke løses monofagligt

Fem faglige organisationer om budskaber på tværfagligt samarbejde v. projektrepræsentanter fra Kost- og ernæringsforbundet, FOA, DSR, Ergoterapeutforeningen og Fysioterapeutforeningen
• Hvordan spiller vi hinanden gode
• Vi er alle lige vigtige
• Monofaglige begrænsninger i en kompleks verden

En fortælling fra praksis – hvordan arbejder vi sammen med andre faggrupper om opgaven i Endokrinologisk afdeling på Hvidovre hospital V. oversygeplejerske Maren Kathrine Olesen, overterapeut Robert-Jan og klinisk diætist Lise Laursen
• Hvad var læringen?
• Hvad er de lavthængende frugter?
• Hvilke tre gode råd vil de give andre, der skal samarbejde på tværs af fag?

Afrunding med præsentation af Dysfagikataloget
Et online katalog med inspiration, viden og værktøjer til alle der er optagede af problemstillinger omkring dysfagi, tværfagligt og/eller tværsektorielt samarbejde.

Tilmelding for ansatte i Region Hovedstaden...

Tilmelding for ansatte i andre organisationer...