Høringssvar

Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri indgiver høringssvar til Nationale kliniske retningslinier. Her kan se en oversigt over de høringssvar selskabet har indgivet.

NKR: Behandling af nyopståede lænderygsmerter 

NKR: Hofteartrose - ikke kirurgisk behandling og genoptræning efter THA

NKR: Patienter med Mb Bechterew

NKR: Kvalitetsstandarter for kommunalt akutfunktion i hjemmeplejen

NKR: Kommunale forebyggelsestilbud for borgere med kronisk sygdom

Anbefaling for tidlig opsporing, behandling, rehabilitering og opfølgning af kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL)

NKR: Urininkontinens hos kvinder

NKR: Akut indlagte patienter over 16 år

NKR: Forebyggelse og behandling af organisk delirium 

NKR: Behandling af håndledsnære brud (distal radiusfractur) 

NKR: Ernærings- og træningsindsats for ældre med funktionsnedsættelse og underernæring eller risiko herfor.

Håndbog om rehabilitering på ældreområdet.

Faglige anbefalinger og beskrivelse af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab

NKR: For øvre dysfagi

NKR: Udvalgte sundhedsfaglige indsatser ved rehabilitering til patienter med type II diabetes

Demenshandleplan