Alliancen mod Underernæring præsenterer nye anbefalinger

Alliancen mod Underernæring opfordrer til at sætte ernæringen til ældre borgere og patienter højt på den politiske dagsorden og aktivt inddrage ernæringsaspektet i ny lovgivning, reformer og i eksisterende praksis i kommuner og regioner.

14.12.2023

Underernæring er et alvorligt problem særligt blandt sårbare ældre og patienter på sygehusene. Det skønnes, at over halvdelen af alle ældre på plejehjem og på sygehusene er i risiko for at blive underernærede.

Underernærede ældre er typisk indlagt i længere tid, de bliver oftere genindlagt og har større behov for hjælp, efter de er udskrevet. En analyse fra Norge konkluderer, at underernæring koster det norske samfund, hvad der svarer til 22 mia. DKK om året. Der er ingen grund til at tro, at det står bedre til i Danmark.

Der er mange faktorer i spil, der kan føre til underernæring. Alliancen mod Underernæring fastslår, at vi kan forebygge og behandle underernæring, men det forudsætter en systematisk, tværgående og evidensbaseret indsats, som involverer alle sektorer.

Et budskab som Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri bifalder. 

Stor opmærksomhed på ernæring blandt fysioterapeuter der arbejder med ældre

"Vi fysioterapeuter der arbejder med ældre ved, at fejl- og underernæring kan føre til betydelig nedsat funktionsevne og begrænsninger ift. ældres ønske om involvering i dagliglivet og har derved stor betydning for livskvaliteten.

Vi ved også at ernæringstilstand og evt. målrettet ernæringsindsats i forbindelse med genoptræning er vigtig. Underernæring kan føre til forlænget eller afbrudte genoptrænings- og rehabiliteringsforløb, og måske endda indlæggelse eller genindlæggelse.

Derfor er opmærksomheden og anbefalingerne fra Alliancen mod Underernæring vigtig og noget som vi i Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri bakker op om" forklarer Tobias Kaarsbo, formand for Uddannelsesudvalget i Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri og tilføjer:

"I selskabets arbejde med at udvikle et uddannelsesprogram er ernæring prioriteret og har et selvstændigt fokus. Ligesom ernæringsperspektiver er indtænkt i de etablerede kurser som f.eks. osteoporosekurset og styrke-/konditionskurset."

Læs mere om de omtalte kurser her:

Anbefalingerne fra Alliancen mod Underernæring

Konkret anbefaler Alliancen mod Underernæring, at:

  1. Lovgivning og reformer skal understøtte ernæring som et centralt indsatsområde.
  2. Der skal iværksættes en indsats overfor den enkelte i ernæringsrisiko.
  3. Der skal være fokus på maden og måltidets betydning i forebyggelse og behandling af underernæring.
  4. Uddannede medarbejdere skal varetage ernæringsopgaven.
  5. Viden om underernæring og ernæringens betydning skal styrkes.
  6. Tværgående samarbejde skal styrke ernæringsindsatsen.

Klik her for at læse hele dokumentet: STOP UNDERERNÆRING: Seks anbefalinger til politisk handling.