ELLAN

Europæisk Kerne Kompetenceramme for professionsuddannede der arbejder med ældre inden for social og sundhedsområdet (ECCF) er udviklet i et samarbejde mellem 26 universiteter og andre højere læreanstalter som en del af European Later Life Active Network (ELLAN). Nu er ECCF overdat til dansk.

30.01.2018

Lektorer fra UCN har arbejdet med at oversætte ECCF til dansk.

Læs Dansk udgave af ECCF

 

UCN har arbejdet med ELLAN og skriver følgende:

"PÅ UCN har arbejdet med ELLAN projektet og den nye kompetenceramme medført, at vi har været opmærksomme på at løfte forskellige elementer i vore eget curriculum som på forskellig vis løfter de studerendes viden og kompetencer om ældre, og de forskellige typer af praksis hvor de vil komme til at arbejde med ældre (bla. hverdagsrehabilitering samt  sundhedsfremmende tiltag ift. målgruppen).

Tværfagligt har vi i februar afholdt en succesfuld workshop med kolleger fra sygeplejeske- fysioterapeut- og ergoterapeutuddannelserne, som har viden og interesse indenfor ældreområdet, og ledelsen på UCN sund har efterfølgende givet grønt lys til at vi skal skabe et to ugers tværfagligt valgmodul med ældre som målgruppen."

Læs mere her

Information om ELLAN i denne folder

Læs mere om ELLAN på hjemmesiden