Strategi 2023-2025: Faglighed, fællesskab og formidling

17.12.2023

Faglighed, fællesskab og formidling af og om fysioterapi til ældre er omdrejningspunkterne for Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri (DSFGG).

Bestyrelsen for DSFGG var i 2022-2023 igennem en strategiproces, hvor vi fandt indtil selskabets kerneopgave, og fik beskrevet vores vision, mission og organisering. Dette udmøntede sig i Strategi 2023-2025, som beskriver prioriterede indsatser i perioden. 

Vores vision

Vi samler fysioterapeuter om at holde ældre mennesker i bevægelse!

Vi vil skabe et meningsfuldt og inspirerende fagligt fællesskab og attraktive rammer for specialisering, kompetence- og professionsudvikling for fysioterapeuter på ældreområdet.

Vores mission

Vi organiserer og repræsenterer fysioterapeuter der arbejder med ældre, og fremmer medlemmernes kompetencer og engagement i fysioterapi til ældre.

Organiserer og repræsenterer

Vi er et medlemsbaseret selskab, som er organiseret ved en bestyrelse med roller og ansvarsområder, udvalgsarbejde og ad hoc arbejdsgrupper.

Vi repræsenterer fysioterapeuter der arbejder med ældre, og er den naturlige, faglige stemme i offentligheden i relation til sundhedspolitik på ældreområdet og blandt samarbejdspartner og interessenter.

Vi er et fagligt bindeled ved udarbejdelse af retningsgivende anbefalinger og anden praksisunderstøttelse nationalt såvel som internationalt. Vi bygger bro mellem forskning og klinisk praksis for at fremme udvikling for fysioterapeuter på ældreområdet.

Fremmer kompetencer og engagement

Vi fremmer fysioterapeuters muligheder for specialisering og kompetenceudvikling inden for ældreområdet, i samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi, de faglige selskaber, anerkendte klinikere, professionshøjskoler, universiteter og sundhedsmyndigheder.

Vi skaber rammer for fællesskab omkring faglighed i fysioterapi til ældre, med det formål at skabe inspiration og engagement.

Organisering af selskabet

Find oversigten over bestyrelsesmedlemmer og fordelte ansvarsområder og vores Advisory Board her:

Vil du være en del af fællesskabet?

Indmeld dig her